Beta 1


Title Frederikssunds forbindelsen
Translated title The Frederikssund connection
Author Kuhre, Annika Desler (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Gaarn Meyer, Helene (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Kofod, Ricko (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract
PROJEKTGRUNDLAG:
VVM for Frederikssunds forbindelsen, geotekniske rapporter og boreprøver for området.


BESKRIVELSE:
Afgangsprojektet omhandler en forbindelse over Roskilde Fjord, der kan bistå den nuværende forbindelse, som ikke er optimal.


I dispositionsforslaget er der lagt fokus på, at finde den rigtige placering og udformning af forbindelsen. Dette er blevet baseret på Programprojektet, der blev udført i F10 semestret. Det er valgt at arbejde videre med en skråstagsbro, med et hovedfag på 400m og to sidefag på 200m.


I projektforslagsfasen er der blevet lavet analyser af konstruktionens udformning og valg af materialer, samt udført overslagsberegninger for de enkelte konstruktionsdeles dimensioner. Der er lavet overslagsberegninger på bropladen som er en kompositkonstruktion, stag, pyloner som er beton, endevederlag i beton og fundamenter som direkte og pælefunderet

I for- og hovedprojektet er der blevet udført detailprojektering på udvalgte dele af konstruktionen. Der er arbejdet videre med; Pyloner, Brodæk og fundamenter. Brodækket omfatter: længde- og tvær bjælker af H-profiler, med kompositvirkning opnået vha. mekaniske samlinger i for af på svejste dyvler. Pylon udført med varierende tværsnit og armeringsmængde, samt fokus på stag befæstigelse. Fundamenter med fokus på samlinger, armering i betonplade. Byggegrube dimensionering af spunsindfatning.
Pages 300
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2011-01-02    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9517620    Original MXD