Beta 1


Title Færre svigt i udførelsesfasen, med KUA 2 som omdrejningspunkt.
Author Rasmussen, Theis Stenberg (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Beuck, Andreas Friedrich Høybye (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Lisbeth Lindbo
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Hvert år går ca. 12 mia. kr. til udbedring af svigt, fejl og mangler i bygge- og anlægsbranchen, udførelsesfasen står for 67 % af disse omkostninger.
Derfor er der et potentiale for forbedringer. Branchen står overfor store udfordringer i en tid med lavkonjunktur og hård konkurrence.

I dette projekt bliver planlægningen i udførelsesfasen udfordret. Dette er gjort gennem Lean-teorier og anvendelse af nyttige planlægningsværktøjer. Baggrunden er tanken om, at en velplanlagt byggeproces vil reducere antallet af svigt, fejl og mangler.

Omdrejningspunktet er KUA 2 byggeprojektet, hvor der løbende er sparret med Hoffmann A/S’ byggeledelse.

KUA 2 er 2. etape af Københavns Universitets udvidelse, med 38.600 kvadratmeter, på Amager. Byggeriet omfatter en delvis nedrivning af de gamle bygninger og en totalstripning af den tilbageværende bygningsmasse. Bygningerne udvides med to ekstra etager, hvilket betyder at den eksisterende konstruktion skal forstærkes.
Pages 98
Keywords Trimmet byggeri
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-01-03    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9518889    Original MXD