Beta 1


Title Geotermisk Anlæg I Viborg
Translated title Geothermal Construction In Viborg
Author Vedersø, Anders (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Christiansen, Solbritt
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Afgangsprojektet omhandler opførelsen af et anlæg til implementering af geotermisk varme i fjernvarmenettet. Da geotermi er vedvarende og CO2 venlig energi, er der et stort potentiale for implementering af det i Danmark.
Der er lagt vægt på planlægningen af anlæggets indretning i anlægsfasen og i driftsfasen. Anlægget forventes at kunne supplere lokale fjernvarmenet.

Programoplæg & Dispositionsforslag
• Potentialet for opførelsen af det geotermiske anlæg er undersøgt og
vurderet. Der er bl.a. lavet energimæssige og økonomiske vurderinger.
• Mulighederne for placering af anlægget er undersøgt og der er udarbejdet et forslag til indretningen i to faser. Forslaget tager ud over det funktionelle princip, også hensyn til lokale, sikkerhedsmæssige og trafikale forhold.

Projektforslag & Hovedprojekt
• Planlægningen af de to faser er systematisk bygget op, for at tage højde for aspekter som bl.a. placeringen af brøndene, udvinding af den geotermiske varme og generel indretning af pladsen.
• Projektering af udvalgte dele af anlægget. Der er udarbejdet forslag inkl. beregninger til opbygning af kælderkonstruktionen og forslag til indretningen af varmecentralen.
Pages 138
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2011-01-03    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9518909    Original MXD