Beta 1


Title Stoholm-linien : Ny vej mellem Viborg og Skive
Translated title The Stoholm Road : Ny vej mellem Viborg og Skive
Author Blach, Emil (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Fisker, Christian (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Thost, Per Erik
Stevnbak Andersen, Johannes
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Vejdirektoratet har planer om at opgradere den eksisterende rute 26, mellem Århus og Hanstholm til højklasset vej. I planen indgår den 39 km lange etape mellem Viborg og Skive, der arbejdes på i dette projekt. Vejen vil blive udført som 2+1 vej.
Linjeføring er blevet fastlagt efter en række hensyn: Miljømæssige krav, eksisterende bebyggelse, infrastruktur, lokalplaner og forbehold mv. Behovet for placering af tilslutningsanlæg er analyseret, og herudfra er anlæggene designet og implementeret i projektet. Derudover gennemføres en mindre VVM-undersøgelse for hele strækningen, samt samfundsøkonomisk beregning for anlæg og tidsbesparelse.
I hovedprojektet er udvalgt en etape af strækningen til detailprojektering. Der indgår her udformning af krydsningstyper, over- og underføringer, belægningsdimensionering, miljøforhold, jordbundsforhold og trafiksikkerhed. Det hele opfulgt af dokumentation i form af beregninger og tegninger.
Pages 1
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Fulltext
Derived PDF Hold_4_AFPh_fte_2_.pdf (0.15 MB)
Animation Hold_4_AFPh_fte_2_.docx (0.27 MB)
Admin Creation date: 2011-01-03    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9520074    Original MXD