Beta 1


Title Letbane til Nordhavn
Translated title Light Rail to Nordhavn
Author Rasmussen, Magnus Bros (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Thost, Per Erik
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract
PROJEKTGRUNDLAG:
Der er indhentet materiale om byudviiklingsprojektet i Nordhavnen fra Rambøll, tekniske oplysninger om letbaner fra COWI, passagerdata for eksisterende buslinjer fra Movia samt tegningsgrundlag og statistisk data fra Københavns Kommune.

BESKRIVELSE:
I Nordhavnen foregår et stort byudviklingsprojekt, som blandt andet indeholder et højklasset kollektivt transporttracé. Dette skal forbinde den nye bydel med resten af København. I dette projekt undersøges mulighederne for at løse dette med en letbaneforbindelse. Forbindelsen vil give Nordhavnen så effektive forbindelser til det øvrige net af kollektiv transport som muligt. Samtidig vil letbanen betjene området omkring Rigshospitalet, der i dag ikke bliver betjent af skinnebåren trafik.

Letbanens mulige linjeføringer er analyseret og den endelige linjeføring projekteret. Banens standsninger er bestemt og behovet for vedligeholdelsesfaciliteter er beregnet. Der er udarbejdet driftsoplæg ud fra et realistisk passagergrundlag og heraf regnet på vurderet på samfundsøkonomiske rentabilitet.

Ydermere er kryds og knudepunkter på strækningen beskrevet og letbanens implementering i lysreguleringen analyseret.
.

Pages 93
External partner Ingen
Admin Creation date: 2011-01-03    Update date: 2013-09-27    Source: ihk    ID: ihk-9520887    Original MXD