Beta 1


Title Månedsrapporten : Bachelor projekt
Author Møller, Allan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Viegand, Jan
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi
Education Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology
Publication date 2011-01
Abstract I denne rapport vil udviklingen af en Månedsrapport baseret på timeregistreringssystemet Timelog blive gennemgået. Selve programmet og dennes brug af diverse teknologier, heriblandt webservices, Excel og XML filer vil blive analyseret og beskrevet i rapporten.

Selve opgaven tager udgangspunkt i kundens ønsker/krav til softwaren, hvilket komme til udtryk i kravspecifikationerne der bliver beskrevet i de indledende afsnit. Herefter beskrives teorien og den metode der har ligget til grund for rapporten. I de afsluttende afsnit gennemløbes de tankesæt og beslutninger der er taget i henhold til produktet, hvilket er beskrevet set i forhold til kundens brug af produktet.

Til slut afsluttes rapporten med en refleksion/ konklusion over hele projektforløbet og det endelige produkt.
Pages 102
Keywords Webservice :NET
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Derived PDF Rapport_retter.pdf (4.33 MB)
Dokument Rapport_retter.docx (3.91 MB)
Admin Creation date: 2011-01-04    Update date: 2013-02-17    Source: ihk    ID: ihk-9523246    Original MXD