Beta 1


Title Renovering af boligbyggeriet Skoleparken og opførelse af passivt aktivitetshus
Translated title Renovation of residential building Skoleparken and construction of a passiv activityhouse
Author Hansen, Kenneth (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Pedersen, Christian Tvermoes (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Torp, Louise (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Langvad, Sten
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Skoleparken er beliggende i Hillerød og er en klassisk blokbyggeri beliggende centralt i Hillerød, opført i 1959, 1962, 1967 og renoveret i 1993-1995.
Bebyggelsen omfatter 390 lejl. fordelt på 1-4 værelses lejligheder
Skoleparken står over for en gennemgribende renovering. Bygningens klimaskærm fremstår i dårlig stand, derfor er en renovering yderst påkrævende.
Projektforslag:
Bygningen efterisoleres med udvendig isolering og skalmures. Ydervæggen udføres som delvis tung konstruktion og let konstruktion. Den tunge konstruktion består af teglsten, den lette konstruktion af facadeplader.
I forbindelse med renoveringen af facaderne, er der behov for at udbygge tagkonstruktionen.
I forbindelse med dette vil det eksisterende tag rum udnyttes til taglejligheder. Dette vil dog kun forekomme i udvalgte blokke.
Der vil i forbindelse med renoveringen af boligblokkene, blive opført et fælleshus. Fælleshuset skal fungere som socialt samlingssted for afdelingens beboer og der er ønske om en central placering. Dette projekteres efter lavenergiklassen 2020 (0-energi).
For- & hovedprojekt:
-Etablering af ny klimaskærm
-Etablering af tagboliger
-Detail projektering af 0-energi.
Pages 219
External partner Ingen
Admin Creation date: 2011-01-11    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9564375    Original MXD