Beta 1


Title Redukion af gennemløbstid, med opretholdelse af høj leveringssikerhed
Author Trabjerg Knudsen, Michael (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Taanning Brinchmann Rasmussen, Mikkel (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Redukion af gennemløbstid, med opretholdelse af høj leveringssikerhed
Pages 80
Keywords Lean
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-01-13    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9571477    Original MXD