Beta 1


Title Solcellers indvirkning på spændingskvaliteten i lavspændingsnettet
Translated title High penetration of Photovoltaic in utility networks – effect on power quality
Author Bartholin, Torben (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Post, Rasmus
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2011-05
Abstract Dette projekt omhandler hvilke konsekvenser det kan have for lavspændingsnettet, at få installeret vedvarende energi anlæg (solcelleanlæg) i f.eks. et sommerhusområde. Det tager udgangspunkt i et projekt, ”Innovation Fur” som EnergiMidt er med i. Ideen med projektet er at lave et fuldskala test laboratorium, hvor det er muligt at teste nye teknologier.
Løsningen af opgaven omfatter besvarelsen af hvilke parameter der spiller ind for lavspændingsnettet, ved etableringen af flere solcelleanlæg og en general undersøgelse af netopbygningen.
Fremgangsmåden til løsning af opgaven, er at undersøge hvordan det nuværende net er opbygget, finde ud af hvilke fremtidig belastning af nettet der vil være ved en 100 % belægning af solcelleanlæg, for at til sidst at komme med nogle løsningsforslag til at afhjælpe problemet.
Den valgte løsning er valgt ud fra de tekniske aspekter, samt hvordan det er muligt at få mest mulig ud af de installeret solcelle anlæg.
Pages 70
Keywords Solceller Spændingskvalitet Lavspændingsnettet
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-05-26    Update date: 2012-12-18    Source: ihk    ID: ihk-9825002    Original MXD