Beta 1


Title Variation i afslutningsvægten på 6" monokrystaller hos Topsil
Translated title Variation in the weight of the crystal-tail for 6” Single Crystal production at Topsil
Author Johnsen, Dorte Siv (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Ólafsson, Jóhann Ingi (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Jens Peter
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2011-06
Abstract Rapporten er en analyse af de faktorer, der påvirker afslutningsvægten på halvledende silicium monokrystaller hos Topsil Semiconductor Materials A/S i Frederikssund. Rapporten er et afgangsprojekt skrevet af to ingeniørstuderende i Produktion. Den er skrevet i samarbejde med Topsil Semiconductor Materials A/S og Ingeniørhøjskolen i København i første halvår af 2011.
Hovedkonklusionerne i rapporten er:
1. Projektgruppen anbefaler indførelse af standardisering af arbejdsprocedure. Samtidigt skal justeringer på de faktorer, der har vist sig at udgøre en forskel, indarbejdes.
2. Det foreslås at optimere afkølingen således, at denne foregår langsommere for at undgå de spændinger, der fører til tilbageslag.
Abstract The report is an analysis of the factors that influence the weight of the crystal-tail on semiconducting silicon single crystals at Topsil Semiconductor Materials A / S in Frederikssund. The report is a thesis written by two engineering students in Production. It is written in collaboration with Topsil Semiconductor Materials A / S and the Engineering College of Copenhagen in the first half of 2011.
The main conclusions are:
1. The project group recommends introduction of a standardization of the working procedures. Furthermore, Topsil is recommended to implement adjustments to the factors that have proved to have an impact on the weight of the crystal-tail.
2. The group recommends optimization of the cooling process in order to decrease the time of the cooling with the purpose of preventing the formation of stress that leads to backlash in the crystal.
Pages 84
Keywords Procesanalyse ; Procesanalisis
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
External partner Ingen
Admin Creation date: 2011-05-31    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9846657    Original MXD