Beta 1


Title RF-Driver
Author Wilken, Tobias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Gøth, Bjarke
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Elektronik
Education !!Diplomingeniør, elektronik
Publication date 2011-06
Abstract NKT-Photonics(NKTP) arbejder med fiberoptik og laver systemer hvori der indgår optiske filtre. Filtrene bliver brugt til at udvælge ønskede bølgelængder som et båndpasfilter, hvis karakteristik bliver bestemt af signalet på inputtet. Filtrene bliver drevet af en RF-Driver, som bliver købt af samme firma som udvikler filtrene. NKTP ønsker at udvikle deres egen RF-Driver for at reducere omkostninger ved produktionen af deres egne systemer.
Pages 84
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Derived PDF Rapport_Bachelor.pdf (1.53 MB)
Dokument Rapport_Bachelor.docx (2.56 MB)
Admin Creation date: 2011-05-31    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-9851250    Original MXD