Beta 1


Title Lagerudfordringer ved indførelse af ny injektionspen
Author Zahid, Adnan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Arshed, Usman (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Samuel
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2011-06
Abstract Projektet er udarbejdet i en farmaceutisk virksomhed, og har til formål at behandle de udfordringer, som denne virksomhed står over for i forbindelse med lancering af et nyt produkt. I denne forbindelse har projektgruppen valgt at fokusere på de udfordringer som virksomheden kan møde i forbindelse med den nuværende lagerkapacitet. Projektgruppen har undersøgt den lagerkapacitet som virksomheden har til rådighed, samt tiltag for at minimere de lagerførte mængder. Yderligere har projektgruppen diskuteret problemet ud fra et optimerings princip, som omfatter proces ændringer uden at inddrage lagerførte mængder. Her er muligheden for procesjusteringer vurderet, samt diskuteret disses påvirkning på lagerkapaciteten. Projektgruppen har anbefalet virksomheden at indføre et overvågningssystem, som skal sikre en minimering af mængderne på kort sigt. På længere sigt har projektgruppen anbefalet virksomheden en tilbygning til det eksisterende lager, da produktionsmængderne i fremtiden er for høje til at kunne lagerføres på det eksisterende lager.
Pages 91
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-06-01    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9856026    Original MXD