Beta 1


Title XPANN.com : Webportal
Translated title XPANN.com : Webportal
Author Fallahi, Dana (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rydahl, Ole
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi
Education Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology
Publication date 2011-06
Abstract Royal Smoking Company ApS skal udvikle en ny portal, som skal være rettet mod virksomheder nationalt og internationalt, hvad enten det er små eller stor virksomheder. Webportalen skal være et sted, hvor virksomheder mødes samt fremvisning af deres produkter i Showroom. Dette system består af en CRM platform og en webportal, hvor CRM platformen skal være administrations værktøj og webportalens backend.
Abstract Royal Smoking Company ApS will develop a new web portal for business use nationally and internationally, wither it is small or big companies. The web portal will be a place where companies meet and showcasing their products in their Showroom. The system consists of a CRM platform and a web portal, where the CRM platform will be an administrative tool and backend for the web portal.
Pages 170
Keywords Analyze Design Web portal ; Design Webportal
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-06-01    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9858482    Original MXD